Go to Top

Pri výrobe syrov pozorujeme návrat k tradičným metódam

Syry majú v našej spoločnosti v rámci zastúpenia v potravinovom reťazci historicky významné miesto. Už naši predkovia pri spracúvaní mlieka vyrábali pomocou syridiel a rôznych prírodných postupov úžasné syry, ktoré dopriali ľuďom pri ich konzumácii skvelý chuťový zážitok.

Postupom času sa s vývojom technológii menili aj spôsoby výroby syra, ktoré sa čoraz viac automatizovali a v tom dôsledku táto výroba prebiehala hromadne.V súčasnosti však nastáva malý návrat ku tradíciám, čo sa prejavuje aj v dopyte po tradičných syroch, vyrábaných malými výrobcami na rôznych salašoch. Výroba syra týmito spôsobmi má hneď niekoľko významných výhod. Tou najhlavnejšou je predovšetkým to, že kupujete kvalitný produkt od človeka, ktorý sa touto činnosťou živí a nedovolí si teda predať Vám nekvalitný výrobok. Pokiaľ aj skupujete takýto syr od menšej firmy, tak tej takisto ide o blaho svojich ťažko nadobudnutých zákazníkov a bude sa tak snažiť pre ich uspokojenie dosiahnuť maximum. Ďalšou silnou stránkou syrov vyrábaných na salaši či v menších firmách za pomoci prírodných postupov je úžasná chuť syrov. Z tých totiž priam dýcha čerstvé mlieko obsahujúce mnoho živín prinášajúcich najmä vápnik zabezpečujúci rast a stabilitu našich kostí a svalov. Zo zdravotného hľadiska je takisto všetko bezpečné – výrobcovia svoj syr vyrábajú zo starostlivo pasterizovaného mlieka, takže sa nemusíte rizík spájaných s nepasterizovaným mliekom. Takéto syry sú vhodné pre celú Vašu rodinu a predstavujú príjemné spríjemnenie každého denného pokrmu!